เหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเมืองไทยชาวต่างชาติ มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุด ก็อาจจะเป็นเรื่องคนไทยเป็นมิตร

เที่ยวเมืองไทย

เที่ยวเมืองไทย

เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม คำพูดนี้เป็นคำพูดที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เพราะว่าเมืองไทยของเรา เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยว เข้ามาชื่นชมและเข้ามาท่องเที่ยวมานนานหลายปี และ รัฐบาลก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยดีกว่า เอาเงินของคนไทยไปให้กับชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทย และพัฒนาโอท๊อปของแต่ละหมู่บ้าน ให้สามารถขายได้ทั่วประเทศ และขายได้ในต่างชาติ เรียกว่าสามารถที่จะดึงดูดได้ในทั้งสอง อีกด้วย

จึงทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรา สามารถที่จะขายได้ทั้งท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสามารถที่จะขายได้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั่นเอง ซึ่งหากจะพูดว่าเหตุผลที่ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ค่อนข้างน้อย และมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์ เหตุผลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชอบเมืองไทยเป็นอย่างมาก ก็เพราะว่าคนไทยนั้น มีอัธยาศัยใจคอที่ดี เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาวัด ที่จะมีแต่รอยยิ้ม และพยายามพูดจากับนักท่องเที่ยว หลายหลายคน ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็พยายามในการให้ความช่วยเหลือ

ดังนั้นจึงทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ เป็นอย่างมาก ที่คนไทยพยายามในการต้อนรับ และพยายามหยิบยื่นไมตรี ให้กับนักท่องเที่ยว จึงทำให้คนไทย ได้รับขนานนามว่าเป็นมิตรมากที่สุด และยิ่งเป็นแรงที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย จากนิสัยใจคอและลักษณะในการต้อนรับแขกต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองไทยนั่นเอง

Tags: